1. accessibility_newAfkortingen Bijbelboeken | Algemene informatie
  Als je Bijbelteksten zoekt, gebruik dan deze afkortingen. Gebruik geen punten. (Bijv. Num 3 | 2 Tes 3 | 2 Tes 3:2)

  🔔Per artikel proberen we aan te geven welke Bijbelteksten gebruikt zijn. We zijn nog bezig met inbrengen, dus dit is nog, samen met de rest van het zoekmenu, in ontwikkeling! 🙂
  Gen – Genesis
  Exo – Exodus
  Lev – Leviticus
  Num – Numeri
  Deut – Deuteronomium
  Joz – Jozua
  Richt – Richteren
  Ruth – Ruth
  1 Sam – 1 Samuël
  2 Sam – 2 Samuël
  1 Kon – 1 Koningen
  2 Kon – 2 Koningen
  1 Kron – 1 Kronieken
  2 Kron – 2 Kronieken
  Ezra – Ezra
  Neh – Nehemia
  Est – Ester
  Job – Job
  Psalm – Psalmen
  Spr – Spreuken
  Pred – Prediker
  Hoogl – Hooglied
  Jes – Jesaja
  Jer – Jeremia
  Klaagl – Klaagliederen
  Eze – Ezechiël
  Dan – Daniël
  Hos – Hosea
  Joël – Joël
  Am – Amos
  Ob – Obadja
  Jona – Jona
  Micha – Micha
  Nah – Nahum
  Hab – Habakuk
  Sef – Sefanja
  Hag – Haggaï
  Zach – Zacharia
  Mal – Maleachi
  Mat – Matteüs
  Marc – Marcus
  Luc – Lucas
  Joh – Johannes
  Hand – Handelingen
  Rom – Romeinen
  1 Kor – 1 Korintiërs
  2 Kor – 2 Korintiërs
  Gal – Galaten
  Efe – Efeziërs
  Fil – Filippenzen
  Kol – Kolossenzen
  1 Tes – 1 Tessalonicenzen
  2 Tes – 2 Tessalonicenzen

  1 Tim – 1 Timoteüs
  2 Tim – 2 Timoteüs
  Tit – Titus
  Filem – Filemon
  Hebr – Hebreeën
  Jak – Jakobus
  1 Pet – 1 Petrus
  2 Pet – 2 Petrus
  1 Joh – 1 Johannes
  2 Joh – 2 Johannes
  3 Joh – 3 Johannes
  Jud – Judas
  Openb – Openbaring
 2. accessibility_newYouTubekanaal De Luide Roep | Algemene informatie
  We maken meestal gebruik van bestaande YouTubekanalen en websites om je naar toe te linken voor de video's. We uploaden echter ook steeds meer video's op ons eigen kanaal. Houd dit dus in de gaten of abonneer je op ons kanaal.
  live_tv
 3. bookmarkOver Ons | Pagina
  Meer over de Luide Roep. Zie ook homepagina bij 'introductie'.
 4. bookmarkArtikelen | Pagina
  Alle artikelen | Je kunt hier alle titels vinden van alle artikelen die we gepubliceerd hebben.
 5. bookmarkStudie | Pagina
  Op deze pagina vind je zogenaamde 'studieverhalen' (storacles). Klik op de pagina op het informatierondje voor verdere uitleg.
 6. bookmarkGlow Folders | Pagina
  Je vindt hier de titels van de 'Glow' folders die je via ons kunt bestellen.
  Glowfolders of Glows ('Giving Light to Our World') zijn heel kleine, handzame foldertjes die kunnen worden gebruikt om mensen even na te laten denken over de Bijbel, het bestaan van God, natuurrampen, gezondheid enz. Je kunt een mail naar 'deluideroep@gmail.com' sturen als je folders wilt bestellen. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

  1. Oorlog in de hemel
  2. Een beredeneerd geloof
  3. Mythes over de hel
  4. Verdwijnen Christenen binnenkort?
  5. Is er hoop na de dood?
  6. Natuurrampen. Hoe zit dat?
  7. De geheimen van een geestelijke topconditie
  8. Een geschenk voor u
  9. Evolutie (on)mogelijk !?
  10. Oude boekrollen ontdekt in vergeten grotten
  11. Niet goed genoeg
  12. Eenheid > Waarheid
  13. Als vrijheid sterft
  14. Waarom op zaterdag naar de kerk
  15. Kunnen doden spreken?
  16. Diabetes terugdraaien
  17. De vergeten ontdekking van Newton
  18. De weg naar gezondheid
  19. Spreken met God
  20. U kunt de Bijbel vertrouwen
  21. De 10 geboden vandaag
 7. bookmarkMultimedia | Pagina
  Dit is een verzamelpunt voor links naar meerdere pagina's. Mocht je suggesties willen hebben voor:
  [1] Engelstalige sites;
  [2] andere Nederlandstalige sites;
  [3] Nederlandstalige boeken;
  dan moet je hier zijn.
 8. bookmarkEngelstalige sites | Pagina
  Dit is een verzamelpunt voor links naar meerdere Engelstalige sites. Mocht je suggesties willen hebben voor Engelstalige sites, dan moet je hier zijn.
  1. Amazing facts
  2. Amazing discoveries
  3. Secrets Unsealed
  4. Audioverse
  5. White horse media
  6. Ghosttruth
  7. Rapturetruth
  8. Truth about death
  9. Truth about hell
  10. 666 truth
  11. 10 commandments truth
  12. Sabbath truth
  13. Truth about Mary
 9. bookmarkNederlandstalige sites | Pagina
  Dit is een verzamelpunt voor links naar meerdere Nederlandstalige sites. Mocht je suggesties willen hebben voor Nederlandstalige sites, dan moet je hier zijn.
  1. Adventmedia
  2. LightChannel
  3. Er staat geschreven
  4. Promise Ministry
  5. Bazuin te Sion
  6. Sabbatvierende Christenen
  7. Adventvision.nl
 10. bookmarkNederlandstalige boeken | Pagina
  Hier kun je Nederlandstalige boeken vinden. Je kunt ze gratis downloaden of bestellen tegen kostprijs.
  1. Patriarchen en Profeten
  2. Profeten en Koningen
  3. De wens der eeuwen
  4. Van Jeruzalem tot Rome
  5. Het grote conflict
  6. Het teken van Jona
  7. De waarheid telt
  8. Misvattingen over de eindtijd
  9. De weg naar Christus
  10. Jezus komt!
  11. 2017 | 500 jaar na Luther
 11. bookmarkContact | Pagina
  Contactinformatie van de Luide Roep. E-mail, Facebook en contactformulier.
 12. bookmarkHet grote Conflict | Pagina strijd boek bestellen aanvragen Ellen White
  Het Grote Conflict' beschrijft het verleden vanaf de tijd van de vernietiging van de tempel in Jeruzalem in het jaar 70 na Christus tot de huidige tijd. Op deze pagina vind je meer informatie over het boek. Je kunt het hier gratis downloaden. Ook kun je het boek hier aanvragen.
 13. webLightchanneltv.org | Site
  Lightchannel is een website waar je video's kunt vinden over allerlei onderwerpen, zoals profetie en eindtijd, Israël, schepping / evolutie, entertainment / muziek, wetenschap / archeologie / geschiedenis enz.
 14. webAdventmedia.nl | Site
  Adventmedia is een website waar je video's kunt vinden over allerlei onderwerpen, zoals profetie en eindtijd, Israël, schepping / evolutie, entertainment / muziek, wetenschap / archeologie / geschiedenis enz. Deze site bevat goede zoekmogelijkheden.
 15. webAdventvision.nl | Site
  Adventvision is een website waar je video's kunt vinden over allerlei onderwerpen, zoals profetie en eindtijd, Israël, schepping / evolutie, entertainment / muziek, wetenschap / archeologie / geschiedenis enz.
 16. webBazuintesion.nl | Site
  Bazuin te Sion is een website waar je studiemateriaal kunt vinden.
  Ook kun je er boeken kopen tegen kostprijs.
  SHOP 1 Boeken Bazuin te Sion
  SHOP 2 Boeken Ellen White Stichting
  SHOP E-books
 17. chrome_reader_modeArtikel 1 | Gog en Magog dood
  Ezechiël 38 en 39 gaat over de laatste gebeurtenissen in de eindtijd. Gaat dit over Rusland?
  Pred 12:14
  Psalm 37:34
  Eze 9:8
  Eze 37:12-14
  Eze 38:1-2
  Eze 38:4
  Eze 38:16
  Eze 38:16
  Eze 38:17
  Eze 39:7
  Eze 39:13
  Eze 39:9-16
  Eze 39:25-27
  Mat 13:29-30
  Mat 19:28
  Joh 12:48
  Joh 5:28-29
  Hand 24:15
  1 Kor 6:3
  1 Tim 2:13-14
  Gal 4:26
  Fil 2:10-11
  Hebr 11:9-10
  Hebr 11:13-16
  Openb 12:7-9
  Openb 15:3-4
  Openb 20:14
  Openb 20:4-6
  Openb 20:7-8
  Openb 20:9
  Openb 20:10
  Openb 20:14
 18. chrome_reader_modeArtikel 2 | Openbaring 12 en de oorlog Vrouw rode draak Israël gemeente oorlog eindtijd openbaring
  In Openbaring 12 zien we hoe het gaat met de gemeente van God door de eeuwen heen. Tegenover een vrouw staat een draak met zeven koppen en tien horens, die de bedoeling heeft om het kind dat geboren wordt, te verslinden. Wat betekent dat nu?
  Gen 3:4-5
  Jesaja 9:14
  Eze 16;
  Dan 12:3
  Hos 2;
  Mal 3:16-18
  Mat 2:13-18
  Joh 3:34
  Joh 16:19-22
  Efe 5:22-33
  Efe 5:25-32
  Openb 12:4
  Openb 12:11
  Openb 12:13-16
  Openb 12:17
  Openb 13:1-10
  Openb 13:11-18
  Openb 19:10
 19. chrome_reader_modeArtikel 3 | Openbaring 13 en het beest uit de zee draak pausdom gemeente oorlog eindtijd openbaring Herulen Vandalen Oost Goten
  In Openbaring 13 zien we dat er een beest opkomt uit de zee. Wie of wat is dit beest? [In dit artikel wordt ook ingegaan op de 42 maanden / 1260 jaar]
  Dan 7:8
  Dan 7:11
  Dan 7:21
  Dan 7:20
  Dan 7:25
  Dan 7:26
  Dan 12:7
  Openb 11:2
  Openb 11:3
  Openb 11:7
  Openb 12:6
  Openb 12:14
  Openb 13:2
  Openb 13:5
  Openb 13:6
  Openb 13:1
  Openb 13:1-10
  Openb 13:7
  Openb 13:10
  Openb 13:11-18
  Openb 13:17
 20. chrome_reader_modeArtikel 4 | Openbaring 13 en het beest uit de aarde beest aarde draak pausdom gemeente oorlog eindtijd openbaring VS USA Amerika
  Na het beest uit de zee, verschijnt er nu een beest uit de aarde. Wie of wat is dit beest en wat is 'de aarde'?
  In deze studie wordt met name ingegaan op de horens van het lam, de scheiding tussen kerk en staat (Openb 13:11).
  Dan 7:2
  Mat 22:21
  Openb 13:11-18
  Openb 13:7
  Openb 13:9
  Openb 13:10
  Openb 13:11
  Openb 17:15
 21. chrome_reader_modeArtikel 5 | Openbaring 13 en het beest sprak als een draak beest aarde draak pausdom Rome Konstantinopel inquisitie Jezuïetenorde Goten 533 zondag
  Het beest uit de aarde start als een lam, maar gaat uiteindelijk spreken als een draak. Wat betekent dit 'spreken'?

  In dit artikel laat de schrijver zien hoe ook het pausdom 'sprak' gedurende de 1260 jaar, van 538 tot 1798.
  Aan het Pausdom werd WETTELIJKE MACHT verleend door keizer Justinianus, waardoor het Pausdom de macht kreeg over alle mensen binnen Westers Europa. Je kunt hier lezen over de geschiedenis van het Canonieke (kerkelijke) recht in het Burgerlijk wetboek.
  Dan 7:8
  Dan 7:11
  Dan 7:20
  Dan 7:25
  Openb 13:5
  Openb 13:6
  Openb 13:5-7
  Openb 13:11-18
  Openb 13:14
  Openb 13:15
 22. chrome_reader_modeArtikel 6 | Openbaring 13 en het beeld van het beest Theodocius
  Er zal een kopie van de macht van het Pausdom (het beest uit de zee) worden gemaakt, zoals het haar macht kon uitoefenen in de Middeleeuwen, van 538 tot 1798.

  Keizer Justinianus gaf in het verleden aan het pausdom de macht op wetten uit te vaardigen. Staat en kerk werden op deze manier verenigd. In de toekomst zullen kerk en staat opnieuw verenigd worden.

  Het samengaan van de kerken zal een teken zijn van de wereldwijde afval en is een voorbode voor de uiteindelijke vraag van deze verenigde kerken om (zondags)wetten uit te mogen vaardigen.

  Lees hier ook over 'pontifex Maximus', het hogepriesterschap over de Babylonische godsdienst. En de betekenis van 3 keer een beest met 7 koppen en 10 horens.
  2 Tes 2:1-12
  Openb 13:1-10
  Openb 13:2
  Openb 13:12
  Openb 13:14-17
  Openb 13:15-16
  Openb 14:9-11
 23. chrome_reader_modeArtikel 7 | Wederkomst van Christus. Hoorbaar en zichtbaar! wederkomst Christus tweede komst
  Veel christenen hebben wel gehoord van de 'geheime' opname. Maar is de 'geheime opname' te vinden in de Bijbel? In dit artikel worden verschillende Bijbelgedeelten met elkaar vergeleken (1 Kor 15, 1 Tes 4 en Mat 24).
  Jes 24:19-20
  Mat 24:26
  Mat 24:27
  Mat 24:27-31
  Mat 24:30
  Mat 24:31
  Mat 24:36
  Mat 24:39
  Mat 24:42
  Mat 24:43
  Hand 1:9-11
  1 Kor 15:23
  1 Kor 15:51
  1 Kor 15:52
  1 Tes 4:14
  1 Tes 4:15
  1 Tes 4:16
  1 Tes 4:17
  1 Tes 5:1
  1 Tes 5:2
  1 Tes 5:3
  1 Tes 5:6
  2 Pet 3:10
  Openb 1:7
  Openb 6:14
  Openb 16:18-20
 24. chrome_reader_modeArtikel 8 | Het beeld van het beest - vreemd vuur uit de hemel
  Openbaring 13. Het 'beest uit de aarde' zal een 'beeld van het beest' maken. Er wordt ook gezegd dat dit ondersteund wordt door 'vuur'. Wat is de betekenis van dat 'vuur'? In dit artikel ook een beschrijving van de heiligingsbeweging, de pinksterbeweging, de charismatische beweging en de kerkgroeibeweging.
  Openb 13:11
  Openb 13:11-18
  Openb 13:13,14
 25. chrome_reader_modeArtikel 9 | De sabbat: de zevende dag sabbat zevende dag rustdag zaterdag Schepper gedenkteken teken rusten welzijn
  De sabbat is de dag die God geheiligd heeft. Het is de zevende dag, de zaterdag, waarop God gerust heeft. Wat geeft de Bijbel aan over het heiligen van Gods rustdag? Heeft Jezus de voorschriften rond de sabbat gebroken? Is de sabbat aan het kruis genageld?
  Gen 1:31
  Gen 2:3
  Exo 16:28
  Exo 20:8
  Deut 6:24
  Deut 23:24
  Deut 23:25
  Job 38:7
  Psalm 100:2-4
  Psalm 111:4
  Jes 13:12
  Jes 40:18-29
  Jes 41:10
  Jes 45:22
  Jes 56:6-7
  Jes 58:13-14
  Jes 66:23
  Eze 20:12
  Eze 20:20
  Mat 5:18
  Mat 11:28
  Mat 12:5-6
  Mat 12:7
  Mat 12:10-12
  Marc 2:27
  Marc 2:28
  Marc 3:4
  Marc 3:5
  Luk 6:3-4
  Joh 1:1-3
  Joh 1:3
  Joh 8:46
  Joh 15:10
  Rom 1:20
  1 Kor 3:22
  1 Kor 3:23
  2 Kor 4:6
  2 Kor 4:15
 26. chrome_reader_modeArtikel 10 | Het merkteken van het beest (deel 1)
  Het 'beest uit de aarde' zal een 'beeld van het beest' te maken.
  Iedereen die het beeld en het beest aanbidt, zal het merkteken van het beest ontvangen. Daartegenover staat de groep die het zegel van God zal ontvangen. Hoe kun je valse Godsdienst onderscheiden van ware aanbidding?
  Joh 14:22-23
  Openb 7:2
  Openb 7:4
  Openb 7:5-8
  Openb 7:14
  Openb 12:17
  Openb 13:1-10
  Openb 13:16
  Openb 13:17
  Openb 13:11-18
  Openb 14:1
  Openb 14:3
  Openb 14:9
  Openb 14:9-12
  Openb 14:11
  Openb 16:2
  Openb 19:20
  Openb 20:14
  Openb 22:14
 27. chrome_reader_modeArtikel 11 | Geschreven in steen of aan het kruis genageld 10 geboden wet van Mozes
  Telt de wet nog steeds of is deze teniet gedaan aan het kruis door de dood van Jezus Christus? En wat houdt dat nu eigenlijk in: 'de wet'?
  Gen 6:8
  Gen 21:33
  Exo 20:3
  Exo 20:4-6
  Exo 20:7
  Exo 20:8-11
  Exo 20:12
  Exo 20:13
  Exo 20:14
  Exo 20:15
  Exo 20:16
  Exo 20:17
  Exo 31:18
  Exo 32:16
  Exo 33:17
  Exo 40:20
  Deut 6:24
  Deut 31:26
  Deut 32:4
  2 Kron 35:12
  Psalm 19:7
  Psalm 19:8
  Psalm 19:9
  Psalm 40:8
  Psalm 89:35
  Psalm 111:7
  Psalm 111:8
  Psalm 119:86
  Psalm 119:117
  Psalm 119:118
  Psalm 119:126
  Spr 3:1-2
  Spr 14:12
  Spr 28:26
  Spr 29:18
  Pred 12:13
  Jes 5:16
  Jes 5:24
  Jes 13:9
  Jes 42:21
  Jer 23:6
  Jer 31:2
  Dan 9:10
  Dan 9:11
  Mat 4:10
  Mat 5:17-18
  Mat 5:18
  Mat 5:21-22
  Mat 5:27-28
  Mat 5:48
  Mat 7:21
  Mat 7:22
  Mat 7:23
  Mat 15:3
  Mat 15:9
  Mat 19:18
  Rom 13:9
  Mat 19:19
  Luk 2:22
  Luk 16:17
  Luk 18:19
  Joh 3:33
  Joh 14:15
  Hand 4:10
  Hand 4:12
  Hand 17:29
  Rom 3:20
  Rom 3:31
  Rom 4:15
  Rom 6:14
  Rom 6:15
  Rom 6:23
  Rom 8:7-9
  Rom 7:7
  Rom 7:12
  Rom 7:14
  Rom 8:3
  Rom 8:4
  Rom 10:4
  Rom 13:9
  Rom 13:10
  1 Kor 10:4
  2 Kor 3:3-9
  2 Kor 3:7
  Efe 2:8
  Efe 2:9
  Efe 2:15
  Gal 3:13
  Gal 3:16
  Gal 3:19
  Kol 2:14
  Kol 2:15
  Kol 2:16
  Kol 2:17
  1 Tim 1:8
  1 Tim 6:1
  2 Tim 1:9
  Fil 4:13
  Hebr 2:9
  Hebr 4:4
  Hebr 4:9
  Hebr 4:10
  Hebr 7:16
  Hebr 7:19
  Hebr 8:8
  Hebr 8:10
  Jak 1:17
  Jak 1:23
  Jak 1:24
  Jak 1:25
  Jak 2:8
  Jak 2:10
  Jak 2:11
  Jak 2:12
  Jak 4:17
  Jak 5:11
  1 Joh 2:3
  1 Joh 2:4
  1 Joh 3:2
  1 Joh 3:3
  1 Joh 3:4
  1 Joh 3:15
  1 Joh 4:8
  1 Joh 5:3
  1 Joh 5:21
  Openb 12:17
  Openb 14:12
 28. chrome_reader_modeArtikel 12 | Daniël 2, een fundamentele profetie Babylon Medo-Perzië Griekenland Rome 10 tenen 10 rijken kerk en staat
  Daniël 2 vormt een fundamentele profetie in de Bijbel. Hierin worden immers de rijken getoond TOT de terugkomst van Christus. De eerste rijken zijn vaak wel bekend, maar hoe zit het nu precies met het ijzer en het leem en de 10 rijken?
  1. De Oost-goten (verslagen door kleine hoorn in 538)
  2. de West-goten
  3. de Lombarden
  4. de Franken
  5. de Bourgondiërs
  6. de Vandalen (verslagen door kleine hoorn in 534)
  7. de Herulen (verslagen door kleine hoorn in 493)
  8. de Sueven
  9. de Saksen
  10. de Alemannen
  Jes 64:8
  Dan 2:8
  Dan 2:9
  Dan 2:10
  Dan 2:11
  Dan 2:12
  Dan 2:13
  Dan 2:20
  Dan 2:21
  Dan 2:22
  Dan 2:23
  Dan 2:28
  Dan 2:31
  Dan 2:32
  Dan 2:33
  Dan 2:34
  Dan 2:35
  Dan 2:36
  Dan 2:37
  Dan 2:38
  Dan 2:39
  Dan 2:40
  Dan 2:41
  Dan 2:42
  Dan 2:43
  Marc 12:17
 29. chrome_reader_modeArtikel 13 | De geestelijke strekking van Gods wet Wet, 10 geboden, bergrede, Israël
  Wat is de verbinding tussen het geven van de wet op de berg Sinaï en de bergrede van Christus?
  Exo 22:31
  Exo 34:6
  Exo 34:7
  Deut 33:2
  Deut 33:3
  Job 38:7
  Psalm 45:3
  Psalm 111:7
  Psalm 111:8
  Psalm 119:89
  Psalm 119:152
  Hoogl 5:10
  Hoogl 5:16
  Jes 42:21
  Matt 3:15
  Matt 5:17
  Matt 5:19
  Matt 7:29
  Rom 3:31
  Hebr 10:16
  Jac 2:10
  1 Joh 2:7
  1 Joh 3:4
 30. chrome_reader_modeArtikel 14 | De droom van de profeet Daniël (Dan 7) Droom, Daniel, 4 wereldrijken, Israël, Babylon, Medo-Perzië, Griekenland, Rome, Rooms-Katholiek
  In hoofdstuk 7 krijgt Daniël een droom en hij ontvangt daarbij ook de uitleg. In dit artikel lezen we onder andere over de 3 ribben die de beer opeet, de 3 horens die worden verslagen en de kenmerken van de kleine horen. Nieuwsgierig? Lees dan dit artikel!
  Num 14:34
  Jer 25:31
  Jer 25:32
  Jer 25:33
  Eze 4:5
  Eze 4:6
  Dan 7:1
  Dan 7:2
  Dan 7:3
  Dan 7:4
  Dan 7:5
  Dan 7:6
  Dan 7:7
  Dan 7:8
  Dan 7:15
  Dan 7:16
  Dan 7:17
  Dan 7:23
  Dan 7:24
  Dan 7:25
  Dan 7:26
  Dan 7:27
  Dan 8:21
  Dan 8:22
  Openb 12:6
  Openb 12:14
  Openb 13:3
 31. chrome_reader_modeArtikel 15 | Daniël 8 en het gezicht
  In Daniël 8 krijgt Daniël opnieuw een visioen. Het gaat weer over de toekomstige rijken, waarbij nu opnieuw wat nieuwe details bekend worden gemaakt. Door alle parallelle beelden met elkaar te vergelijken, krijgen we een steeds completer beeld. Ook kun je hier argumenten lezen waarom we de '2300 avonden en morgens' als jaren op moeten vatten.
  Gen 1:5
  Gen 1:8
  Gen 1:13
  Gen 1:23
  Gen 1:31
  Num 14:34
  Eze 4:4
  Eze 4:5
  Eze 4:6
  Dan 2:34
  Dan 8:1
  Dan 8:2
  Dan 8:3
  Dan 8:4
  Dan 8:5
  Dan 8:6
  Dan 8:7
  Dan 8:8
  Dan 8:9
  Dan 8:10
  Dan 8:11
  Dan 8:12
  Dan 8:13
  Dan 8:14
  Dan 8:15
  Dan 8:17
  Dan 8:20
  Dan 8:21
  Dan 8:22
  Dan 8:23
  Dan 8:24
  Dan 8:25
  Dan 8:26
  Dan 8:27
  Dan 9:21
  Dan 9:22
  Dan 9:23
  Dan 9:24
  Hebr 8:1
  Hebr 8:2
  Hebr 9:11
  Hebr 9:12
  Hebr 9:22
  Hebr 9:23
 32. chrome_reader_modeArtikel 16 | Daniël 9 en Gods verzoening - Daniël 9 zalving reiniging heiligdom doop Artaxerxes
  Je hersenen moeten hier even kraken, want je krijgt in dit artikel de uitleg van de 2300-dagen en de 70-weken profetie!
  Ezra 6:14
  Ezra 7:12-26
  Jer 25:11
  Jer 25:12
  Jer 29:10-14
  Dan 8:13
  Dan 8:14
  Dan 8:15
  Dan 8:16
  Dan 8:27
  Dan 9:2
  Dan 9:21
  Dan 9:22
  Dan 9:23
  Dan 9:24
  Dan 9:25
  Dan 9:26
  Dan 9:27
  Mat 10:5
  Mat 10:6
  Marc 1:14
  Marc 1:15
  Luk 4:18
  Hand 2:33
  Hand 8:4
  Hand 8:5
  Hand 10:38
  Hand 22:21
  Rom 4:25
  Hebr 1:2-3
  Hebr 9:22
  Hebr 9:23
  Hebr 9:24
  Hebr 9:26
 33. chrome_reader_modeArtikel 17 | Daniël 8 - Wat is het Heiligdom? Daniel, Israël, tabernakel, voorhangsel, bok, satan, heilidom, heilige der heiligen, grote verzoendag, 2300 dagen
  Je leest hier over de grote opwekking die er was op Godsdienstig gebied in de 19e eeuw. Wat gebeurde er in die tijd?

  In dit artikel krijg je ook een uitleg over de tabernakel en de diensten die daarin plaatsvonden: de dagelijkse dienst en de jaarlijkse dienst - Grote Verzoendag. De lessen in de tabernakel zijn een voorafschaduwing van Christus en hebben betrekking op onze tijd!
  Exo 25:8
  Exo 25:9
  Lev 10:17
  Lev 16:8
  Lev 16:16
  Lev 16:19
  Lev 16:21
  Lev 16:22
  Lev 17:11
  Dan 8:13
  Dan 8:14
  Dan 8:17
  Hebr 8:1
  Hebr 8:2
  Hebr 8:5
  Hebr 9:1-5
  Hebr 9:22
  Hebr 9:23
  Hebr 9:24
  Openb 20:12
  Openb 22:12
 34. chrome_reader_modeArtikel 18 | Voor de rechterstoel van God - Het oordeel in de hemel Daniel, grote verzoendag, 2300 dagen, onderzoekend oordeel, boeken in de hemel, gedenkboek, boek des levens, vierschaar
  In de Bijbel zien we veel woorden en beelden die te maken hebben met een rechtszaak. Er worden woorden gebruikt als rechter, getuigen, advocaat, de boeken en een rechtsgeding. Hoe moeten we deze beelden en woorden nu zien in verhouding tot onze redding door Christus? Wij zijn toch gered?
  Exo 32:32
  Exo 32:33
  Deut 32:4
  Lev 16:20
  1 Kon 8:39
  Job 18:14
  Psalm 32:1
  Psalm 32:2
  Psalm 32:5
  Psalm 44:21
  Psalm 44:22
  Psalm 69:29
  Psalm 73
  Psalm 90:8
  Psalm 139:1-12
  Pred 5:5
  Pred 12:13
  Pred 12:14
  Jes 1:18
  Jes 3:13
  Jes 43:25
  Jes 64:6
  Eze 33:13
  Dan 7:9
  Dan 7:9-14
  Dan 7:10
  Dan 7:13
  Dan 8:14
  Dan 12:1
  Zach 3:1
  Zach 3:2
  Zach 3:3
  Mal 3:16
  Mat 5:18
  Mat 5:20
  Mat 12:36
  Mat 16:27
  Luc 5:22
  Luc 6:8
  Luc 9:47
  Luc 10:20
  Luc 20:35
  Luc 24:38
  Joh 3:16
  Joh 6:37
  Hand 17:24
  Hand 17:31
  Hand 24:25
  Rom 7:18
  2 Kor 5:10
  Hebr 4:12
  Hebr 4:15
  Hebr 4:16
  Hebr 9:27
  Jak 2:10
  Jak 2:12
  1 Joh 2:1
  Openb 3:5
  Openb 11:18
  Openb 14:7
  Openb 19:1
  Openb 19:2a
  Openb 22:11
  Openb 22:12
 35. chrome_reader_modeArtikel 19 / Studie | Zijn de doden werkelijk dood? dood sterven graf eeuwig slaap straf pijniging eerste tweede opstanding
  De dood is misschien wel een van de meest onbegrepen onderwerpen van deze tijd. Leeft de ziel door na de dood? En maakt het eigenlijk uit wat je gelooft?
 36. chrome_reader_modeArtikel 20 | Een overzicht van het boek Daniël Daniel structuur overzicht
  Daniël bevindt zich in ballingschap onder verschillende heersers. Vanuit zijn perspectief ziet het er niet zo vrolijk uit: het koninkrijk is er niet meer, er is geen koning meer, er is geen tempel meer en het volk is in ballingschap. De grote vraag voor Daniël is natuurlijk: zullen deze dingen hersteld worden en zo ja, wanneer?
  Gen 1:26-27
  Gen 3:21
  Lev 16:30
  Psalm 76:3-4
  Jes.2:1
  Jes 2:1-5
  Dan 2
  Dan 2:44
  Dan 7:14
  Dan 8:13
  Dan 8:14
  Dan 8:26
  Dan 9:1-9
  Dan 9:21-27
  Dan 9:23
  Dan 10:1-4
  Dan 12:1
  Hos 6:7
  Micha 4:1-13
  Hebr 10:1-4
  Openb 16
  Openb 17
 37. chrome_reader_modeArtikel 21 | Een overzicht van het boek Openbaring
  In dit artikel wordt de structuur van het hele boek Openbaring besproken. Het is heel handig om eerst deze grote lijn te zien, vóór we de details induiken!
  Jes 2:2,3
  Dan 2:45
  Dan 7
  Dan 8
  Dan 9:24
  Dan 12
  Lev 16
  Openb 1:9-20
  Openb 2 en 3
  Openb 3:7-13
  Openb 3:14-22
  Openb 4 en 5
  Openb 6
  Openb 6:15-17
  Openb 6:17
  Openb 7
  Openb 7:2
  Openb 7:3
  Openb 7:9
  Openb 7:14-17
  Openb 8
  Openb 8:1
  Openb 8:2-5
  Openb 9
  Openb 9:13-21
  Openb 10
  Openb 10:7
  Openb 11:1
  Openb 11:15
  Openb 11:15-18
  Openb 11:19
  Openb 12
  Openb 13
  Openb 14
  Openb 14:1-5
  Openb 14:6-13
  Openb 14:12-13
  Openb 14:14-20
  Openb 15
  Openb 16
  Openb 17
 38. chrome_reader_modeArtikel 22 | De 7 gemeenten van het boek Openbaring Diocletianus, Constantijn de Grote, Licinius, Bileam, Pontifex Maximus, Theodosius, Izebel,
  De brieven aan de 7 gemeenten waren niet alleen bedoeld voor de gemeenten in die tijd, maar waren vooral bedoeld voor de kerken door de hele kerkgeschiedenis. Dus ook voor ons! Kan de lauwe eindtijdgemeente Laodicea worden zoals Filadelfia?
  Num 22-25
  Num 31:13-16
  1 Kon 18
  1 Kon 19
  1 Kon 21:7-15
  Openb 1:12
  Openb 1:13
  Openb 1:20
  Openb 2:10
  Openb 2:1-29
  Openb 2:14
  Openb 2:20
  Openb 3:1-22
  Openb 22:16
 39. chrome_reader_modeArtikel 23 | Waarzeggerij: vroeger en nu
  We zien dat er in de tijd van Saul al mensen waren die 'de geesten van de doden' raadpleegden. Maar riep de heks van Endor werkelijk de geest van de profeet Samuel op? En heeft het moderne 'spiritualisme' dezelfde basis als de waarzeggerij van vroeger?
  Gen 3:4
  Gen 3:5
  Lev 19:31
  Lev 20:6
  Num 25:1
  Num 25:2
  Num 25:3
  Deut 18:12
  1 Sam 28
  1 Sam 28:6
  1 Kron 10:13
  1 Kron 10:14
  Psalm 106:28
  Psalm 106:37
  Psalm 106:38
  Psalm 146:4
  Pred 9:5
  Pred 9:6
  Jes 8:19
  Jes 8:20
  Jer 17:9
  Marc 14:38
  1 Kor 10:20
  2 Tess 2:9
  1 Tim 4:1
  2 Petr 2:1
  2 Petr 2:2
  1 Joh 2:22
  1 Joh 2:23
  Openb 12:10
  Openb 12:12
 40. chrome_reader_modeArtikel 24 | Loadicea, Gods volk in het oordeel
  Openbaring 3. Vóórdat Christus ons, zijn eindtijdgemeente Laodicea, naar de hemel kan brengen, lezen we dat Hij aan deze gemeente een verschrikkelijke boodschap geeft! Wij, de gemeente die in de laatste fase van de tijd leven, zijn niet vurig, maar we zijn lauw! We zijn ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt! En we zien onze toestand NIET in.

  Dat kan echter wel veranderd worden, want God biedt ons in deze laatste fase nog aan om veranderd te worden naar Zijn beeld. Maar er is nog maar korte tijd, want Hij staat voor de deur! Daarom moeten we van Hem Goud, ogenzalf en witte klederen kopen.
  Benieuwd naar wat dat betekent?
  Lev 4:28
  Lev 16:30
  Lev 13:45
  2 Kon 18:3
  2 Kon 18:5
  2 Kon 18:6
  2 Kon 18:7
  2 Kon 20:3
  2 Kron 31:20
  2 Kron 31:21
  2 Kron 32:25
  2 Kron 32:31
  Jes 6
  Jes 64:6
  Jer 17:9
  Jer 17:10
  Dan 7:13
  Dan 7:14
  Dan 8:14
  Mat 26:31-35
  Joh 13:10
  Rom 4:8
  Rom 10:3
  1 Kor 4:4
  2 Kor 5:10
  Fil 3:9
  Hebr 9:6
  Hebr 9:7
  Hebr 10:1-4
  Hebr 10:15-18
  Openb 3:14
  Openb 3:15
  Openb 3:16
  Openb 3:17
  Openb 3:18
  Openb 3:19
  Openb 3:20
  Openb 3:21
  Openb 19:1
  Openb 19:2
  Openb 19:6-9
 41. chrome_reader_modeArtikel 25 | Het troongezicht - Openbaring 4 en 5
  Johannes ziet in een visioen een deur geopend in de hemel. Als we door die deur gaan, komen we in een ruimte terecht. Hoe kunnen we weten wat die ruimte is?🤔

  Dat kunnen we weten doordat we een KANDELAAR zien: een kandelaar met 7 fakkels. Vanuit andere teksten in de Bijbel weten we dat de kandelaar in het HEILIGE staat van het heiligdom. En wat gebeurt daar dan in het Heilige? 🤔En weten we wanneer dit is?🤔

  God de Vader is daar en Jezus staat daar als een lam dat geslacht is. Dit tafereel vindt dus in ieder geval NA de kruisiging plaats. En God de Vader en de Zoon zijn niet alleen! Er zijn miljoenen engelen bij hen en nog andere wezens! En er is heel veel activiteit!

  Maar wat is het DOEL van al die activiteit?🤔 Lees dat HIER!
  Num 2:3
  Num 2:10
  Num 2:18
  Num 2:24
  1 Kron 24:1-19
  Job 33:24
  Jes 54:9
  Jes 54:10
  Mat 27:52
  Mat 27:53
  Efe 4:8
  Openb 2:10
  Openb 3:5
  Openb 3:21
  Openb 4:1
  Openb 4:2
  Openb 4:3
  Openb 4:4
  Openb 4:5
  Openb 4:6
  Openb 4:7
  Openb 4:8
  Openb 5:1
  Openb 5:5
  Openb 5:6
  Openb 5:8
  Openb 5:9
  Openb 5:10
  Openb 5:11
  Openb 5:12
  Openb 5:13
  Openb 5:14
 42. chrome_reader_modeArtikel 26 | De 7 zegels - Openbaring 6 en 8:1
  Openbaring 6 en 8:1. In de 7 zegels vinden we een nieuwe reeks gebeurtenissen die plaatsvonden in de kerkgeschiedenis.

  De 1e 4 zegels worden symbolisch weergegeven als ruiters op paarden.

  Het 5e zegel geeft een wending aan. Daarin wordt ook aangegeven dat de martelaren nog een periode moeten rusten. [“...en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.” Openbaring 6:11]

  De vraag:'Hoe lang moeten ze rusten?', wordt beantwoord in het 6e zegel. In het 6e zegel worden 7 gebeurtenissen aangegeven. De laatste gebeurtenis van het 6e zegel, een aardbeving, valt samen met de wederkomst van Christus.

  Exo 10:22-23
  Psalm 45:4-6
  Jes 24:19-20
  Jer 4:23-27
  Jer 25:30-33
  Joël 3:16
  Am 8:11-12
  Mat 12:30
  Luc 23:44-45
  Hand 2:33
  Hand 2:37
  Rom 8:35-36
  Hebr 13:25-27
  Openb 6:2
  Openb 6:6
  Openb 6:10
  Openb 6:11
  Openb 6:12
  Openb 6:13
  Openb 6:14
  Openb 6:16
  Openb 16:17-21
 43. chrome_reader_modeArtikel 27 | De 144.000, het antwoord op de vraag
  Christus komt bij Zijn 2e komst niet bedekt, maar in Zijn heerlijkheid. NIEMAND kan bestaan in die heerlijkheid, dus Gods volk moet vóór die tijd VERZEGELD worden. Wat betekent dat en hoe zal dat gebeuren?

  Gen 2:19
  Gen 2:20
  Gen 2:23
  Exo 19:18
  Exo 33:20
  Exo 34:6
  Exo 34:7
  Lev 16:30
  Zach 12:8
  Zach 12:9
  Mat 16:27
  Mat 24:30
  Mat 25:31
  Marc 8:38
  Marc 13:26
  Luc 21:27
  Rom 2:28
  Rom 2:29
  Rom 8:29
  Rom 9:6-8
  1 Kor 7:19
  2 Tes 2:8
  Hebr 10:1-4
  Jud 24
  Openb 6:14-17
  Openb 6:17
  Openb 7:1-4
  Openb 14:1
  Openb 14:1-5
  Openb 14:6-7
  Openb 14:8
  Openb 14:9-12
  Openb 14:15
  Openb 20:11
 44. chrome_reader_modeArtikel 28 | De 7 bazuinen - deel 1
  Openbaring 8 en 9. Zoals ook de voorgaande rijken Babylon, Medo-Perzië en Griekenland uiteindelijk overwonnen werden door andere volken, zo werd ook het West-Romeinse Rijk overwonnen door binnenvallende volken. De Gothen, Vandalen, Hunnen en Herulen vielen binnen en overwonnen Rome.

  Jes 2:2
  Jes 2:3
  Jer 51:24
  Jer 51:24
  Dan 7:17
  Dan 7:23
  Openb 6:4
  Openb 8:6
  Openb 8:7
  Openb 8:8
  Openb 8:9
  Openb 8:10
  Openb 8:11
  Openb 8:12
  Openb 8:13
  Openb 17:9
 45. chrome_reader_modeArtikel 29 | De 7 bazuinen - deel 2
  Openbaring 9. Ook het Oost-Romeinse rijk maakte de maat van de zonden vol. Ook hier vielen de oordelen. God beschrijft PRECIES de periodes waarin deze plaats zouden vinden, namelijk in 'de vijf maanden' en 'het uur en de dag en de maand en het jaar'.

  Lev 4:14-18
  Spr 30:27
  Jer 17:1
  Joël 1:2-4
  Joël 1:16
  Joël 2:25
  Openb 8:3
  Openb 9:1-11
  Openb 9:1
  Openb 9:2
  Openb 9:3
  Openb 9:4
  Openb 9:5
  Openb 9:7-9
  Openb 9:10
  Openb 9:11
  Openb 9:12
  Openb 9:13
  Openb 9:14
  Openb 9:15
  Openb 9:16
  Openb 9:17
  Openb 9:18
  Openb 9:19
  Openb 17:15
 46. chrome_reader_modeArtikel 30 | De belofte aan Abraham: de Nieuwe Aarde
  Wat bedoelde God met de belofte dat Abraham 'dit land' zou erven in Genesis 15:7? Bedoelde God dat Abraham en zijn nageslacht het land Kanaän op DEZE aarde zouden ontvangen? Of zag Abraham uit naar de NIEUWE aarde?

  Gen 15:1-8
  Gen 15:7
  Gen 15:8
  Gen 15:9
  Gen 15:13
  Gen 15:15
  2 Sam 7:1-4
  2 Sam 7:10
  1 Kron 29:10
  1 Kron 29:15
  Psalm 37:11
  Psalm 39:13
  Psalm 119:19
  Jes 60:14-21
  Eze 37:12-14
  Eze 39:26
  Eze 39:28
  Mat 5:5
  Hand 7:5
  Rom 4:13
  Hebr 9:16
  Hebr 9:17
  Hebr 11:9
  Hebr 11:10
  Hebr 11:13-16
  Hebr 11:39
  Hebr 11:40
  1 Pet 1:17
  1 Pet 2:11
  Openb 21:1-8
  Openb 21:21-27
 47. chrome_reader_modeArtikel 31 | De brief aan de Hebreeën & de val van Jeruzalem
  Paulus wil met deze brief aan de gemeente laten zien dat de oude orde een voorafschaduwing was. Deze oude orde is vervangen door een nieuwe orde: er is een nieuwe priester, een nieuwe wet, een nieuw offer, een nieuw verbond, een nieuw heiligdom, een nieuw Jeruzalem en een hemels vaderland.

  Ezra 2:62,63
  Psalm 110
  Psalm 119:19
  Jes 48:12
  Mat 1:20-25
  Luc 1:34,35
  Luc 21:20-24
  Hand 21:1-4
  Hand 21:4
  Hand 21:15-30
  Hand 21:20, 21
  Hebr 1:1-3
  Hebr 1:4-14
  Hebr 2:10
  Hebr 2:17
  Hebr 2:18
  Hebr 3:1
  Hebr 4:14 t/m 5:7
  Hebr 5:6,10
  Hebr 5:7
  Hebr 7:3
  Hebr 7:11
  Hebr 7:12
  Hebr 7:13
  Hebr 7:19
  Hebr 7:22
  Hebr 8:7
  Hebr 8:2-6
  Hebr 9:11-15
  Hebr 11:10
  Hebr 11:12-16
  Hebr 13:11-14
  Hebr 13:13
  Openb 12:13
 48. chrome_reader_modeArtikel 32 | Het ontstaan van de Adventbeweging | Openbaring 10
  Openbaring 10 en 11:1-2 zijn de verzen waarin het ontstaan van de adventbeweging in de 19e eeuw beschreven wordt. Dat is de beweging die de wederkomst van Christus verwachtte. 🤓

  Om dit artikel te begrijpen, moet je eigenlijk wel eerdere artikelen gelezen hebben, anders denk je waarschijnlijk: "Waar gáát dit over?" 🤪 Word dus niet depressief als dat het geval is, maar begin bij onze eerdere artikelen en video's. 😁

  In dit artikel worden verder nog meer elementen van Openbaring 10 uitgelegd. Wat is bijvoorbeeld 'de verborgenheid van God?'🤔
  Jer 15:16
  Jer 15:17
  Jer 15:18
  Dan 8:14
  Dan 8:26
  Dan 9:24
  Dan 11:35
  Dan 12:4
  Dan 12:7
  Dan 12:9
  Dan 12:10
  Mat 13:11
  Marc 4:11
  Luk 8:10
  Joh 17:20
  Rom 11:25
  Rom 16:25
  1 Kor 2:7
  1 Kor 4:1
  1 Kor 15:51
  Efe 1:9
  Efe 3:3
  Efe 3:4
  Efe 3:9
  Efe 4:12
  Efe 4:13
  Efe 5:32
  Efe 6:19
  Kol 1:26
  Kol 1:27
  Hebr 10:37
  1 Tim 3:16
  Openb 1:13-17
  Openb 10:1
  Openb 10:2
  Openb 10:3
  Openb 10:4
  Openb 10:5
  Openb 10:6
  Openb 10:7
  Openb 10:8
  Openb 10:9
  Openb 10:10
  Openb 10:11
  Openb 11:1
  Openba 11:2
  Openb 13:13,14
 49. chrome_reader_modeArtikel 33 | Het volk van Israël in het Nieuwe Testament
  Wat wordt er bedoeld als Jezus zegt dat een aantal van de Joden de duivel als vader hebben? (Joh 8:43-44)
  Psalm 51:7
  Psalm 51:12
  Jes 6:1-5
  Jer 13:23
  Jer 23:29
  Eze 36:26
  Eze 36:27
  Mat 3:1-9
  Mat 12:33-35
  Joh 8:28-32
  Joh 8:33-41
  Joh 8:43
  Joh 8:44
  Joh 9:33
  Joh 9:34
  Joh 9:38
  Joh 10:3-5, 26-28
  Hand 10:34-36
  Hand 10:43
  Hand 10:44
  Rom 3:1
  Rom 3:2
  Rom 9:4
  Rom 9:5
  Rom 9:6-8
  Rom 10:8-13
  Rom 11:13
  Rom 11:14
  Rom 11:16-23
  Gal 3:26-29
  Gal 4:28
  Efe 1:13
  Efe 1:14
 50. chrome_reader_modeArtikel 34 | De twee getuigen | Openbaring 11
  Tja, wie zou gedacht hebben dat Frankrijk in de profetieën voor zou komen? Frankrijk heeft echter een mega-rol gespeeld in de christelijke geschiedenis: zowel in het bloedig onderdrukken van de christenen die het Woord van God verkondigden, als in de opkomst van het Atheïsme. Zoek vooral eens op internet op : "𝘎𝘰𝘥𝘪𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘙𝘦𝘥𝘦 𝘍𝘳𝘢𝘯𝘬𝘳𝘪𝘫𝘬". Heel interessant wat er gebeurde rond 1793. Men verbood het christendom en de Bijbel en voerde een 10-daagse werkweek in. Het bijzondere is dan wel weer dat men het christendom afschaft, maar zich keert naar de afgoderij, namelijk de cultus van Isis.

  Het resultaat was echt verschrikkelijk. Uiteindelijk werden deze decreten dan ook weer afgeschaft. In dit artikel kun je heel wat leren over de geschiedenis... én tegelijkertijd ... wie de geschiedenis kent, kan de huidige tijd ook beter plaatsen. En wie of wat zijn nu de twee getuigen?


  Psalm 14:1
  Psalm 73:11
  Psalm 111:7
  Psalm:111:8
  Psalm 119:105
  Spr 1:33
  Spr 14:34
  Spr 16:12
  Jes 32:17
  Jes 37:23
  Jes 40:8
  Jes 48:18
  Jes 48:22
  Jes 54:17
  Jer 16:21
  2 Tim 3:9
  Openb 11:2-11
  Openb 11:4
  Openb 11:5
  Openb 11:11
  Openb 11:12
  Openb 22:18,19
 51. chrome_reader_modeArtikel 35 | Het teken van het beest - deel 2
  De katholieke kerk beweert zelf dat het de autoriteit heeft gekregen om de sabbat te veranderen naar de zondag. Daarmee is de zondag het merkteken geworden van de macht en autoriteit van de katholieke kerk. Maar wáárom denkt de katholieke kerk nu dat de kerk dat gezag gekregen heeft om dat te doen? Waar komt dat gezag vandaan?

  Gen 2:1-4
  Exo 31:13
  Exo 32:15-16
  Eze 20:12
  Eze 20:20
 52. chrome_reader_modeArtikel 36 | Het teken van het beest | deel 3
  De zondag is nu nog niet het teken van het beest. Dit teken van het beest komt pas 'in functie' als Amerika deze dag gaat afdwingen met behulp van wetten. Het zal dan voor alle mensen duidelijk worden dat er een keuze gemaakt moet worden tussen sabbat en zondag.

  Vóór die tijd moet de gemeente van God voorbereid worden door God. De gemeente zal zuiver worden zoals oorspronkelijk bedoeld was en de wet van God zal hersteld en verhoogd worden.
  Mat 17:12
  Marc 9:11-13
  Hand 3:21
  Openb 13:15-17
  Openb 14:9
  Openb 14:10
  Openb 14:9-12
  Openb 14:12
 53. chrome_reader_modeArtikel 37 | Het merkteken van het beeld en het zegel van de levende God
  In de Bijbel is er steeds een patroon: je wordt gered of je bent verloren. God gaf steeds aan: keer je naar mij en word gered.

  Om gered te worden moet je God volgen. Steeds zette God een volk apart. God wil dat we Hem in liefde en gehoorzaamheid en geloof volgen. Als teken van die liefde, gehoorzaamheid en dat geloof verwacht God soms dat we een uiterlijk teken van dat geloof laten zien, zoals in de tijd van de uittocht uit Egypte. Dat gebeurde toen door het bloed van het lam aan te brengen op de deurposten en rond de ramen.

  Ook in de tijd van Noach moest je een keus maken: je kon IN de ark gaan of je kon er BUITEN blijven.

  In de eindtijd zullen we opnieuw een keuze moeten maken. Onzichtbaar zul je op grond van je keuze het merkteken van het beest ontvangen óf het zegel van God. De genadetijd stopt en je bent óf verloren óf je bent gered.
  Exo 12:7
  Exo 12:13
  Ezech 9:4-5
  Openb 14:9-12
 54. chrome_reader_modeArtikel 38 | De 144.000 verzegelden
  Jezus komt de 2e keer in al Zijn heerlijkheid. Niemand kan bestaan in die heerlijkheid. Daarom moet er een speciaal werk gebeuren aan de laatste generatie die levend voor het aangezicht van God zal staan.
  Psalm 50:3
  Jes 33:14-20
  Mat 16:27
  Mat 24:30
  Mat 28:3,4
  Luc 9:26
  Rom 2:28-29
  Rom 9:6-8
  1 Kor 7:19
  Efe 3:10
  Hebr 12:26-29
  Openb 1:17
  Openb 6:14-17
  Openb 6:17
  Openb 7:1-4
  Openb 7:13-14
  Openb 13:17
  Openb 13:18
  Openb 14:5
  Openb 15:2
  Openb 20:11
 55. chrome_reader_modeArtikel 39 | Openbaring 14 en de 144.000
  In de eindtijd zijn er 2 oogsten: de tarweoogst (de gelovigen) en de druivenoogst (de ongelovigen.)

  In de diensten van de tabernakel (of het heiligdom) zien we dat als het EERSTE deel van de oogst gereed was (de eerstelingen), dat een teken was dat de HELE oogst gereed was.

  In de eindtijd zal de laatste generatie deze EERSTE oogst zijn, 'de 144.000'.
  Lev 16:30
  Lev 23:9-11
  Hand 17:31
  Hebr 8:8-12
  Hebr 10:15-18
  Hebr 9:27
  Openb 14:4-5
  Openb 14:6-12
  Openb 14:14-16
  Openb 14:17-20
  Openb 18:2-3
  Openb 18:4
 56. chrome_reader_modeArtikel 40 | Waarom verwierpen de Joden de Messias?
  Hoe is het toch mogelijk dat de Joodse leiders in het Sanhedrin de Messias afwezen? Zij hadden toch alle profetieën waardoor ze het hadden kunnen weten?

  En hoe is nu precies het Sanhedrin ontstaan? Wist je dat dat al ontstaan is in de tijd van Alexander de Grote?
  Rom 10:2
  Hand 24:16
  1 Tim 1:12-13
  Ezra 9:13-14
  Joh 7:15
  Joh 7:4-5
 57. chrome_reader_modeArtikel 41 | De straf voor de goddelozen
  De christenen hopen op het eeuwige leven, maar hoe zit het nu met de straf voor de goddelozen?
  Worden zij EEUWIG gestraft in het vuur?
  Kom meer te weten over het woord 'eeuwig'!
  Gen 19:29
  Exo 12:17
  Exo 21:6
  Lev 7:20
  Deut 29:23
  1 Sam 1:22
  1 Sam 27:12
  2 Kon 5:27
  Job 29:13
  Job 41:4
  Psalm 37:9
  Psalm 37:34
  Psalm 37:20
  Psalm 68:2
  Psalm 104:35
  Psalm 37:20
  Psalm 73:19
  Psalm 72:19
  Psalm 37:20
  Psalm 1:4
  Psalm 145:20
  Psalm 92:8
  Jes 13:19
  Jes 34:8-10
  Jes 40:24
  Eze 18:4
  Eze 18:31
  Eze 18:32
  Jona 2:6
  Mal 4:1
  Mat 3:12
  Mat 8:29
  Mat 13:30
  Mat 21:41
  Mat 25:41
  Mat 25:46
  Marc 1:24
  Marc 3:29
  Luk 17:29
  Joh 3:16
  Joh 3:36
  Hand 3:23
  Rom 1:32
  Rom 6:23
  Efe 1:14
  1 Kor 2:9
  2 Tes 1:9
  Fil:15
  Hebr 9:12
  Hebr 6:2
  Hebr 9:26
  Hebr 2:14
  Jak 1:15
  2 Pet 2:2
  2 Pet 2:4
  2 Pet 2:6
  2 Pet 2:9
  2 Pet 3:10
  1 Joh 3:15
  Jud:6
  Jud:7
  Openb 20:15
  Openb 21:8
  Openb 19:3
  Openb 20:10
  Openb 14:11
  Openb 19:20
  Openb 21:4
  Openb 21:8
 58. local_libraryHet teken van Jona | Boek walvis
  De overeenkomsten tussen Jezus en Jona. Hoe bereken je de 3 dagen en 3 nachten?
 59. supervisor_accountDe vergeten ontdekking van Newton | Glow Folder tekst
  Isaac Newton, bekend door zijn vele baanbrekende ontdekkingen in de wetenschap, wiskunde en astronomie, wordt feitelijk “door velen beschouwd als de grootste en invloedrijkste wetenschapper die ooit geleefd heeft”. Minder bekend over Isaac Newton zijn zijn ontdekkingen op het gebied van religie, inclusief zijn geloof dat het rooms-katholieke systeem de antichristelijke macht was. Waarom geloofde hij dat?
 60. create1. Het kolossale beeld | Studie storacle Babylonische rijk
 61. create2. Terug naar Jeruzalem | Studie storacle Hermeneutiek
  Hoe moet je de Bijbel lezen? Jezus onderbrak het droevige gesprek van de Emmaüsgangers vriendelijk en in de twee uren die volgden gaf Hij hen de sleutels die zij nodig hadden om de hele Schrift en alle profetieën te begrijpen.
  (Deze studie wordt op je scherm geopend in Google drive. Je kunt de studie in dit scherm lezen, downloaden en printen. [pdf-bestand])
 62. create3. De komende Koning | Studie storacle Jezus oordeel
  Toen de goddeloze Athalia het geluid van de trompetten en het gejuich van de menigte hoorde, liep ze naar de tempel. Tot haar schrik zag ze de jonge koning staan en besefte ze dat er een einde was gekomen aan haar schrikbewind. Nog diezelfde dag werden zij en haar volgelingen ter dood gebracht en werd het koninkrijk aan Joas gegeven. De Bijbel zegt ons dat er spoedig een andere Zoon van David met veel bazuingeschal de hemelse tempel zal verlaten, om het Koninkrijk te ontvangen dat Hem toekomt en de goddelozen te vernietigen.
  (Deze studie wordt op je scherm geopend in Google drive. Je kunt de studie in dit scherm lezen, downloaden en printen. [pdf-bestand])
 63. create4. De opstandige prins | Studie storacle satan lucifer oorlog
  Lang geleden, in een ander groot koninkrijk, vond de meest tragische opstand uit de geschiedenis van het universum plaats. Dit Koninkrijk was de hemel zelf!
  (Deze studie wordt op je scherm geopend in Google drive. Je kunt de studie in dit scherm lezen, downloaden en printen. [pdf-bestand])
 64. create5. Het grootste offer | Studie storacle eens gered altijd gered
  Abraham nam het mes, maar werd plots verhinderd door een engel die hem wees op een wilde ram in het struikgewas. De engel zei hem dat hij deze ram moest offeren in de plaats van Izak. Deze bijzondere gebeurtenis was niet de enige keer dat een Vader de moeilijke beslissing moest nemen om Zijn geliefde Zoon te offeren.
  (Deze studie wordt op je scherm geopend in Google drive. Je kunt de studie in dit scherm lezen, downloaden en printen. [pdf-bestand])
 65. create6 - De Wet van de Koning | Studie storacle type model
  Daniël werd in de leeuwenkuil geworpen en God beloonde zijn trouw door een engel te zenden die de muil van de leeuwen toegesloten hield (Daniël 6:22). Bijbelse profetie vertelt ons dat Gods volk in de laatste dagen een soortgelijke beslissing zal moeten maken over welke koning en wet zij zullen gehoorzamen.
  (Deze studie wordt op je scherm geopend in Google drive. Je kunt de studie in dit scherm lezen, downloaden en printen. [pdf-bestand])
 66. create7 - Bakstenen zonder stro | Studie storacle
  Net zoals in de dagen van Mozes staat God ook nu op het punt om grootse dingen voor Zijn volk te doen. Spoedig zullen zij van de slavernij van de zonde verlost worden en op reis gaan naar het hemelse Kanaän. En ook nu weer tracht God de aandacht van Zijn volk te richten op het belang van Sabbatsrust.
  (Deze studie wordt op je scherm geopend in Google drive. Je kunt de studie in dit scherm lezen, downloaden en printen. [pdf-bestand])
 67. create8 - Het prachtige koninkrijk | Studie storacle
  Overal waar de koningin van Sheba keek, werd ze getroffen door de pracht en schoonheid waarmee de koning omgeven was. Maar Israël was zelfs op het hoogtepunt van haar roem en macht nog niets in vergelijking met het heerlijke Koninkrijk dat God voor u bereidt!
  (Deze studie wordt op je scherm geopend in Google drive. Je kunt de studie in dit scherm lezen, downloaden en printen. [pdf-bestand])
 68. create9 - De tovenares van Endor | Studie storacle
  Wie sprak er door de tovenares tot Saul – een herrezen profeet van God of een duivel in vermomming?
  (Deze studie wordt op je scherm geopend in Google drive. Je kunt de studie in dit scherm lezen, downloaden en printen. [pdf-bestand])
 69. create10 - Steden van as | Studie storacle
  Alleen Lot en zijn twee ongehuwde dochters werden gered, want zijn vrouw keek verlangend om naar Sodom en werd veranderd in een zoutpilaar. Gods Woord vertelt ons dat in de laatste dagen de omstandigheden op aarde zullen lijken op die van Sodom – zowel de goddeloosheid als de straf die erop volgde!
  (Deze studie wordt op je scherm geopend in Google drive. Je kunt de studie in dit scherm lezen, downloaden en printen. [pdf-bestand])