de
lui
de
roep
×
×

Over ons
menu
search
de
lui
de
roep

Over ons

Wat denk JIJ

'Wat denk jij?' is de ondertitel van deze pagina.
Want dat is ons doel: dat mensen zélf een mening gaan vormen over wat de bijbel zegt.

Het is ook ónze ervaring, dat je heel gemakkelijk mee gaat in het denken van anderen: het denken van de dominee of het denken van de meerderheid. Maar zal in de eindtijd 'de meerderheid' van de christenen de waarheid bezitten?
Kijk de video's en vorm je eigen mening over de uitleg die op deze site gepresenteerd wordt. Ga op onderzoek uit en vergelijk!

Zoals je ziet richten wij ons op deze site op de eindtijdprofetieën. Je zult je waarschijnlijk afvragen hoe je ooit een keuze zult kunnen maken in al die theorieën over de eindtijd. Het lijkt er immers op dat zoveel kerken er zijn, zoveel manieren van uitleggen er zijn...

Toch kun je de eindtijdprofetieën in 3 grote lijnen verdelen:

  1. Preterisme
  2. Futurisme
  3. Historicisme

Het preterisme zegt dat de 'Anti-Christ' al vervuld is in de vorm van een Griek die Antiochus Epifanus heette. In dit denken zijn de eindtijdprofetieën dan niet meer zo interessant, aangezien ze al vervuld zijn.

Het futurisme claimt dat de laatste week van de 70 weken profetie van Daniël nog vervuld moet worden in de eindtijd en dat de 'Anti-Christ' zich dan zal zetten in de herbouwde tempel in Jeruzalem. De grote meerderheid van de evangelische en protestantse kerken neemt deze uitleg aan.

Historicisme
Op deze site vind je de uitleg van het historicisme: een uitleg die vrijwel nergens meer gehoord wordt, maar door vrijwel alle vroege kerkvaders als Luther, Calvijn, Zwingli, Johannes Huss enz. werd aangenomen. Het historicisme gaat uit van het beeld van Daniel, waarin de rijken/gebieden die te maken hadden met Gods volk een ononderbroken historische lijn volgen TOT de tweede komst van Christus. Dat heeft tot gevolg dat er ook een ander beeld van de Anti-Christ naar voren komt.

Bijna nergens wordt deze uitleg nog verteld. Wij nodigen je uit om ZELF een mening te gaan vormen over wat de meest aannemelijke bijbeluitleg is.

Misschien ga je de uitdaging aan en concludeer je uiteindelijk dat jij, na het bestuderen van deze uitleg, tóch een andere mening bent toegedaan dan wat hier gepresenteerd wordt. Maar we kunnen je garanderen dat je je tijd ook dan niet verspild hebt: je zult een enorme hoeveelheid Bijbelkennis vergaren en gezegend worden door de inzichten die je gaandeweg het proces zult krijgen!

Wij zijn een kleine groep mensen van verschillende leeftijden. Ons diepe verlangen is dat je een onderscheidend vermogen zult krijgen, zodat wanneer de tijd erom vraagt, je een juiste beslissing kunt nemen.

Wil je een algemeen overzicht krijgen voordat je de details induikt, kijk dan eerst de Prophecy Code van Doug Batchelor. Je krijgt dan al globaal een idee van de hoofdlijnen van deze Bijbeluitleg. Van daaruit kun je de diverse onderwerpen bekijken die je interesseren.

Mocht je goed Engels kunnen verstaan, kijk dan vooral ook op de Engelstalige sites die op 'de Luide Roep' vermeld staan. Daar vind je een overvloed aan onderwerpen waar je misschien altijd al vragen over gehad hebt.

We wensen je een gezegende zoektocht. Dat we allen navolgers van God mogen worden in Geest en Waarheid.

De redactie