>
de
lui
de
roep
×
×

Boek
menu
search
de
lui
de
roep

Het grote conflict

op deze aarde

Van verleden tot nu
'Het Grote Conflict' beschrijft het verleden, vanaf de tijd van de vernietiging van de tempel in Jeruzalem in het jaar 70 na Christus, tót de huidige tijd én verder.

Vernietiging & vervolging
Het boek laat zien hoe het kwaad door de eeuwen heen getracht heeft het Woord van God, de Bijbel, te vernietigen en verborgen te houden. Deze vernietiging kwam in de vorm van het vervolgen van de volgelingen van Christus (de 'christenen'), met het doel dat zij het evangelie niet verder mondeling zouden kunnen verspreiden, én het vernietigen en verborgen houden van het geschreven Woord.

Eerst vond deze vervolging van de christenen plaats onder de Romeinse keizers en later in de Middeleeuwen vond deze vervolging plaats onder een systeem dat voorgaf Christus te volgen.
De staat had zich namelijk in de Middeleeuwen verbonden met de Katholieke Kerk en de Katholieke Kerk had wettelijke macht gekregen om de 'ketters' te vervolgen.

Vele miljoenen christenen hebben hun leven gegeven, omdat ze niet kónden buigen voor een opgelegde denkwijze.

Ook werd het de gewone mensen verboden om KENNIS te nemen van de Bijbel. Het Woord van God werd in een vreemde taal - het Latijn - gesproken in de kerken en werd NIET verspreid onder de mensen. Sterker nog: mensen die het Woord wél wilden verspreiden, werden gemarteld en vermoord.

Vermenging & misvattingen
Daar waar het niet lukte om het Woord en de volgelingen van Christus te vernietigen, heeft satan gekozen voor een andere strategie: zoals Bileam ervoor zorgde dat het volk van Israël afvallig werd door zich te vermengen met de afgoderij zo hebben ook christenen zich steeds (onwetend) vermengd met heidense systemen.
(Bileam probeerde het volk Israël te vervloeken en toen dat niet lukte gaf hij de raad aan Balak, de koning van Moab, dat hij het volk zou verleiden tot afgoderij. Zo zouden ze de bescherming van God verliezen. Balak stuurde daarop vrouwen naar het kamp die de mannen verleidden tot ontucht en afgoderij.)

Na de hervormingen is de kennis van de bijbel steeds meer toegenomen, maar de misvattingen en onwetendheid zijn in de christelijke kerk nog steeds aanwezig.
In onwetendheid volgen we als kerk en als individu nog steeds tradities en opvattingen na die op geen enkele wijze bijbels zijn.
Blind volgen we de gewoonten en leringen van het verleden na en voegen er nog andere misvattingen aan toe.

Misvattingen in de eindtijd
'Het Grote Conflict' laat op heldere wijze zien wat deze misvattingen zijn en hoe deze misvattingen in de eindtijd zullen zorgen voor een wereldwijde strijd: de wereld zal worden verdeeld in twee groepen: zij die het beest en zijn beeld aanbidden en zij die de geboden van God houden en het geloof van Christus hebben. (Openbaring 14:6-12)

Twee groepen:

  1. Aanbidders van het beest en zijn beeld;
  2. Zij die de geboden houden en het geloof van Christus hebben

Het boek laat zien dat deze tweedeling ook BINNEN de groep van de mensen die beweren Christus te volgen, zal plaatsvinden!!
Maar God wil ons die kennis geven: zoals Hij voor ieder oordeel profeten zond om Zijn volk te bewegen tot inkeer, zo heeft Hij ook in de Bijbel de profetieën voor de eindtijd gegeven.

Het boek geeft een heldere uiteenzetting van het verleden en de toekomst.
Het volgt de lijn van het historicisme* (*zie voor uitleg ook: 'over ons' ) en laat duidelijk zien wat de huidige misvattingen in de kerk zijn.

Je kunt 'Het Grote Conflict' op 3 wijzes lezen:

3 Manieren om te lezen:

  1. Het boek online lezen per hoofdstuk;
  2. Het boek als een echt boek gratis bestellen en lezen (zolang de voorraad strekt)
  3. Het boek downloaden als epub (0,95 MB) en lezen op je e-reader (of op je tablet/ipad/computer)

Klik onderaan de pagina voor je keuze
(Je kunt ook alle 3 kiezen)

Je zult misschien eerst wel even moeten wennen aan de manier waarop het boek geschreven is: er worden veel bijbelteksten in verweven en het boek bevat lange zinnen.
Maar uiteindelijk zul je hieraan gewend raken en de grote lijn kunnen volgen.

Total Onslaught
De videoserie 'Total Onslaught' van Professor Dr. Walter Veith past naadloos bij 'Het Grote Conflict' dat geschreven is rond 1870.
Deze serie laat aan de hand van openbaar te vinden informatie zien hoezeer de profetieën OP DIT MOMENT in vervulling aan het gaan zijn én hoezeer dat wat geschreven is in dit boek klopt!

We wensen je een gezegende ontdekkingstocht!

De redactie van de Luide Roep

1
2
3
Online lezen Echt boek bestellen E-pub downloaden